Car Handbook In French

Do Śmierci dziecka lub spowodować u niego powaŻne obraŻenia ciaŁa